Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Thuốc Herceptin 150mg giá bao nhiêu? Mua thuốc Herceptin ở đâu?

Thuốc Herceptin 150mg Trastuzumab giá bao nhiêu? Mua thuốc Herceptin ở đâu?

Thành phần
 • Nhà sản xuất : Roche
 • Mỗi lọ: Trastuzumab 150mg hoặc 440mg
Dược lực
Cơ chế hoạt động
 • Kháng thể này là một IgG1 có những phân vùng khung từ người và những phân vùng xác định tính bổ sung của kháng thể từ chuột chống p185 HER2 gắn với HER2.
 • Tiền gen sinh ung HER2 hoặc c-erbB2 mã hóa cho một protein giống thụ thể, xuyên màng tế bào, có trọng lượng phân tử là 185kDa, và có liên quan về mặt cấu trúc với thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì. Sự bộc lộ quá mức của HER2 được ghi nhận trong 25-30% trường hợp ung thư vú nguyên phát và 6,8% - 42,6% ung thư dạ dày tiến triển. Hậu quả của việc khuếch đại gen HER2 là gia tăng bộc lộ protein HER2 trên bề mặt những tế bào khối u này, dẫn đến việc hoạt hóa thụ thể HER2.
 • Các nghiên cứu đã cho thấy những bệnh nhân có những khối u có sự khuếch đại hay bộc lộ quá mức HER2 có thời gian sống không bệnh ngắn hơn so với những bệnh nhân không có sự khuếch đại hay bộc lộ quá mức của HER2.
 • Trong những thử nghiệm in-vitro và trên động vật, trastuzumab cho thấy khả năng ức chế sự tăng sinh các tế bào khối u người có bộc lộ quá mức HER2. Nghiên cứu in vitro cho thấy tác dụng gây độc tế bào qua trung gian tế bào phụ thuộc kháng thể (ADCC) của trastuzumab tác động ưu tiên trên những tế bào ung thư có bộc lộ quá mức HER2 so với những tế bào ung thư không có sự bộc lộ quá mức HER2.
Thuốc herceptin 150mg trastuzumab điều trị ung thư vú, dạ dày – thuốc đặc trị 247 (1)
Các nghiên cứu lâm sàng/Hiệu quả
Hiệu quả
 • Ung thư vú
 • Ung thư vú di căn
 • Herceptin đơn trị đã được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng cho những bệnh nhân bị ung thư vú di căn, có khối u có sự bộc lộ quá mức HER2 và đã thất bại với một hay nhiều phác đồ hóa trị khác cho bệnh di căn của họ.
 • Herceptin cũng đã được sử dụng trong những nghiên cứu lâm sàng kết hợp với paclitaxel hoặc với một anthracycline (doxorubicin hoặc epirubicin) cùng với cyclophosphamide (AC) để điều trị bước một cho những bệnh nhân bị ung thư vú di căn với khối u có sự bộc lộ quá mức HER2.
 • Những bệnh nhân được điều trị trước đó bằng hóa trị có kết hợp anthracycline được điều trị với paclitaxel (175mg/m2 truyền trong 3 giờ) có hoặc không có Herceptin. Bệnh nhân có thể được điều trị với Herceptin cho đến khi bệnh tiến triển.
 • Herceptin đơn trị, khi sử dụng để điều trị bước hai hoặc bước ba cho những phụ nữ bị ung thư vú di căn có sự bộc lộ quá mức HER2 cho tỉ lệ đáp ứng khối u toàn bộ là 15% và thời gian sống trung vị là 13 tháng.
 • Sử dụng Herceptin kết hợp với paclitaxel để điều trị bước một cho những bệnh nhân bị ung thư vú di căn có bộc lộ quá mức HER2 kéo dài đáng kể trung vị thời gian đến khi bệnh tiến triển so với bệnh nhân chỉ điều trị bằng paclitaxel.
 • Sự gia tăng trung vị thời gian đến khi bệnh tiến triển ở những bệnh nhân được điều trị bằng paclitaxel là 3,9 tháng (6,9 tháng so với 3,0 tháng). Đáp ứng của khối u và tỷ lệ sống một năm cũng tăng khi điều trị Herceptin kết hợp với paclitaxel so với paclitaxel đơn trị.
 • Herceptin cũng được nghiên cứu trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng, phối hợp với docetaxel, để điều trị bước một cho những phụ nữ bị ung thư vú di căn. Phối hợp Herceptin và docetaxel làm tăng đáng kể tỉ lệ đáp ứng (61% so với 34%) và kéo dài trung vị thời gian đến khi bệnh tiến triển (thêm khoảng 5,6 tháng) so với những bệnh nhân chỉ được điều trị với docetaxel.
 • Thời gian sống trung vị cũng tăng đáng kể ở những bệnh nhân được điều trị phối hợp, so với những bệnh nhân chỉ điều trị với docetaxel (31,2 tháng so với 22,7 tháng).
Điều trị phối hợp Herceptin với anastrozole
 • Herceptin đã được nghiên cứu dùng phối hợp với anastrozole để điều trị bước một cho những bệnh nhân bị ung thư vú di căn có bộc lộ quá mức HER2 và dương tính với thụ thể hormone (ví dụ thụ thể estrogen [ER] và/hoặc thụ thể progesterone [PR]).
 • Thời gian sống không có tiến triển bệnh kéo dài gấp đôi ở nhóm bệnh nhân được điều trị với Herceptin kết hợp anastrozole, so với nhóm chỉ dùng anastrozole (4,8 tháng so với 2,4 tháng).
 • Đối với những thông số khác, tình trạng cải thiện cũng đã được ghi nhận ở nhóm được điều trị phối hợp như: đáp ứng toàn bộ (16,5% so với 6,7%), tỷ lệ đạt hiệu quả trên lâm sàng (42,7% so với 27,9%), thời gian cho đến khi bệnh tiến triển (4,8 tháng so với 2,4 tháng). Không có sự khác biệt nào được ghi nhận giữa hai nhóm về thời gian đáp ứng và khoảng thời gian có đáp ứng.
 • Trung vị thời gian sống toàn bộ đã được kéo dài đến 4,6 tháng ở những bệnh nhân trong nhóm được điều trị phối hợp. Sự khác biệt này không có ý nghĩa về mặt thống kê, tuy nhiên, hơn một nửa số bệnh nhân trong nhóm dùng anastrozole đơn trị đã chuyển sang dùng phác đồ điều trị có sử dụng Herceptin sau khi bệnh tiến triển.
 • 52% số bệnh nhân dùng Herceptin kết hợp với anastrozole đã sống được ít nhất 2 năm trong khi tỷ lệ này ở nhóm bệnh nhân chỉ dùng anastrozole là 45%.
Ung thư vú giai đoạn sớm
 • Trong trường hợp này, Herceptin được nghiên cứu trong thử nghiệm đa trung tâm, ngẫu nhiên (HERA) nhằm so sánh việc điều trị Herceptin mỗi ba tuần trong một năm với nhóm chứng trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm có HER2 dương tính sau phẫu thuật, đã dùng hoá trị và xạ trị (nếu có). Bệnh nhân được dùng liều tải khởi đầu là 8mg/kg, sau đó là 6mg/kg mỗi ba tuần trong một năm.
 • Hiệu quả từ thử nghiệm HERA được tóm tắt như sau: Với kết quả cho tỉ lệ sống không bệnh (DFS) ban đầu, tỉ lệ nguy cơ trở thành lợi ích tuyệt đối, với tỉ lệ sống không bệnh trong vòng hai năm tăng 7,6% (85,8% so với 78,2%) trong nhóm điều trị bằng Herceptin.
Ung thư dạ dày tiến triển
 •  Các kết quả về hiệu quả từ thử nghiệm ToGA được tóm tắt trong bảng 5. Những bệnh nhân được tham gia vào thử nghiệm này là những bệnh nhân chưa được điều trị trước đó với ung thư dạ dày hoặc ung thư miệng nối dạ dày thực quản tiến triển tại chỗ hoặc tái phát và/hoặc di căn có HER2 dương tính, không thể chữa khỏi bệnh.
 • Kết cuộc chính là thời gian sống toàn bộ được định nghĩa là thời gian kể từ ngày phân phối ngẫu nhiên cho tới ngày tử vong vì bất cứ nguyên nhân gì. Ở thời điểm phân tích, tổng số 349 bệnh nhân được phân phối ngẫu nhiên đã chết: 182 bệnh nhân (62,8%) trong nhóm chứng và 167 bệnh nhân (56,8%) trong nhóm điều trị (4). Đa số tử vong đều do các biến cố liên quan tới ung thư tiềm ẩn.
 • Thời gian sống toàn bộ được cải thiện một cách có ý nghĩa ở nhóm điều trị bằng Herceptin + capecitabine/5-FU và cisplatin so với nhóm điều trị bằng capecitabine/5-FU và cisplatin (p = 0,0046, theo kiểm định Log-Rank).
 • Thời gian sống trung vị là 11,1 tháng ở nhóm capecitabine/5-FU và cisplatin so với 13,8 tháng ở nhóm Herceptin + capecitabine/5-FU và cisplatin. Nguy cơ tử vong giảm 26% (Tỷ số rủi ro [HR] 0,74 95% CI [0,60 - 0,91]) ở nhóm bệnh nhân dùng Herceptin so với nhóm bệnh nhân dùng capecitabine/5-FU (4).
 • Các phân tích phân nhóm post-hoc đã chỉ ra rằng các khối u đích có mức protein HER2 cao hơn (IHC 2+/FISH+ và IHC 3+/không tính đến trạng thái của FISH) có hiệu quả điều trị tốt hơn. Trung vị thời gian sống toàn bộ trong nhóm có HER2 cao là 11,8 tháng và 16 tháng, HR 0,65 (95% CI 0,51 - 0,83) trung vị thời gian sống bệnh không tiến triển là 5,5 tháng và 7,6 tháng, HR 0,64 (95% CI 0,51 - 0,79) tương ứng với nhóm điều trị bằng capecitabine/5FU + cisplatin và nhóm điều trị bằng Herceptin + capecitabine/5FU và cisplatin.
Thuốc herceptin 150mg trastuzumab điều trị ung thư vú, dạ dày – thuốc đặc trị 247 (2)
Tính sinh miễn dịch
 • Kháng thể chống trastuzumab ở người được phát hiện ở một bệnh nhân trong số 903 bệnh nhân và người này không có các biểu hiện dị ứng.
Dược động học
 • Dược động học của trastuzumab đã được nghiên cứu trên những bệnh nhân bị ung thư vú có di căn và ung thư vú giai đoạn sớm.
 • Trong các nghiên cứu ở Pha I, truyền tĩnh mạch nhanh 10, 50, 100, 250 và 500mg trastuzumab mỗi tuần một lần trên những bệnh nhân này cho thấy tính chất dược động học phụ thuộc vào liều. Thời gian bán thải trung bình tăng và độ thanh thải giảm khi tăng liều.
Ung thư vú
Dược động học ở trạng thái ổn định trong ung thư vú
 • Phương pháp dược động học trên dân số sử dụng số liệu từ các nghiên cứu Pha I, Pha II, và nghiên cứu then chốt Pha III, được áp dụng để đánh giá dược động học ở trạng thái ổn định ở những bệnh nhân ung thư vú di căn dùng trastuzumab với liều tải 4mg/kg, sau đó dùng liều duy trì hàng tuần là 2mg/kg.
 • Theo phương pháp này, độ thanh thải điển hình của trastuzumab là 0,225l/ngày và thể tích phân bố thuốc điển hình là 2,95l với thời gian bán thải cuối cùng tương ứng là 28,5 ngày (khoảng tin cậy 95%: 25,5-32,8 ngày).
 • Vùng dưới đường cong biểu thị nồng độ thuốc theo thời gian AUC hàng tuần ở trạng thái ổn định là 578mg"ngày/l, nồng độ đỉnh là 110mg/l và nồng độ đáy là 66mg/l có thể đạt được trong vòng 143 ngày hoặc khoảng 20 tuần. Sau khi ngừng điều trị Herceptin, người ta cũng dự tính phải mất một khoảng thời gian tương tự để thải hết trastuzumab.
 •  Đánh giá trên những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm được điều trị Herceptin với liều tải khởi đầu là 8mg/kg, sau đó là liều duy trì 6mg/kg mỗi ba tuần cho thấy nồng độ thấp nhất đạt được ở trạng thái ổn định là 63mg/l, tại vòng điều trị 13. Nồng độ này tương đương với nồng độ ghi nhận trước đây trên những bệnh nhân bị ung thư vú di căn.
 • Việc dùng các thuốc hóa trị phối hợp (hoặc anthracycline/cyclophosphamide hoặc paclitaxel hoặc docetaxel) không ảnh hưởng đến dược động học của trastuzumab. Việc dùng anastrozole phối hợp cũng không ảnh hưởng đến dược động học của trastuzumab.
Ung thư dạ dày tiến triển
Dược động học ở trạng thái ổn định trong ung thư dạ dày tiến triển
 • Phương pháp dược động học trên dân số sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu BO18255 pha III, được áp dụng để đánh giá dược động học ở trạng thái ổn định ở những bệnh nhân ung thư dạ dày tiến triển dùng trastuzumab mỗi 3 tuần với liều tải là 8mg/kg, sau đó liều duy trì mỗi 3 tuần là 6mg/kg.
 • Theo phương pháp này, độ thanh thải điển hình của trastuzumab là 0,378 l/ngày và thể tích phân bố điển hình là 3,91l, thời gian bán thải ở trạng thái cân bằng tương ứng là 12,2 ngày.
 • Trung vị giá trị AUC ở trạng thái ổn định được dự đoán (trong khoảng thời gian 3 tuần ở trạng thái ổn định) là 1030 mg.ngày/l, giá trị Cmax trung vị ở trạng thái ổn định là 128mg/l và các giá trị Cmin trung vị ở trạng thái ổn định là 23mg/l. Nồng độ ở trạng thái ổn định đạt được sau 49 ngày (4 lần thời gian bán thải ở trạng thái cân bằng) hoặc xấp xỉ 7 tuần.
Dược động học ở những đối tượng đặc biệt
 • Các nghiên cứu dược động học chi tiết ở người già và những người suy gan hoặc suy thận chưa được tiến hành.
Người già
 • Tuổi tác không có ảnh hưởng đến đặc tính dược động của trastuzumab (xem phần Liều lượng và cách dùng)
 • An toàn tiền lâm sàng
 • Tính gây quái thai
 • Các nghiên cứu về tính sinh sản được tiến hành trên khỉ cynomolgus với Herceptin tại liều gấp 25 lần liều duy trì ở người là 2mg/kg và cho thấy không có bằng chứng nào về suy giảm khả năng sinh sản hoặc có hại cho thai. Tuy nhiên, khi đánh giá nguy cơ về độc tính sinh sản ở người, nên cân nhắc ý nghĩa của thụ thể HER2 ở loài gậm nhấm trên sự phát triển phôi bình thường và sự chết phôi ở chuột bị đột biến thiếu thụ thể này.
 • Đã ghi nhận trastuzumab truyền qua nhau thai trong giai đoạn phát triển thai sớm (ngày thụ thai thứ 20-50) và giai đoạn muộn (ngày thụ thai 120-150).
Các độc tính khác
 • Bà mẹ cho con bú
 •  Một nghiên cứu được tiến hành ở khỉ cynomolgus đang cho con bú tại liều gấp 25 lần liều duy trì hàng tuần ở người là Herceptin 2mg/kg cho thấy trastuzumab được tiết qua sữa mẹ.
 • Sự hiện diện của trastuzumab trong huyết thanh khỉ con không gây bất cứ tác dụng bất lợi nào lên sự tăng trưởng và phát triển từ lúc sinh cho đến 1 tháng tuổi.
Chỉ định thuốc Herceptin 150mg Trastuzumab
 • Ung thư vú di căn có khối u bộc lộ quá mức HER2. Ung thư vú giai đoạn sớm có khối u bộc lộ quá mức HER2.
 • Ung thư dạ dày tiến xa tại chỗ hoặc di căn có khối u bộc lộ quá mức HER2.
Chống chỉ định thuốc Herceptin 150mg Trastuzumab
 • Mẫn cảm với thành phần thuốc.
Liều dùng
 • Truyền tĩnh mạch, không được tiêm/truyền nhanh. Lịch truyền hàng tuần: liều tải khởi đầu 4 mg/kg/90 phút; kế tiếp 2 mg/kg/tuần có thể truyền trong 30 phút nếu liều trước đó được dung nạp tốt.
 • Lịch truyền mỗi 3 tuần: liều tải khởi đầu 8 mg/kg, 3 tuần sau 6 mg/kg & sau đó lặp lại liều 6 mg/kg mỗi 3 tuần, truyền trong thời gian khoảng 90 phút cho lần truyền đầu tiên và trong thời gian khoảng 30 phút cho các lần truyền tiếp theo nếu liều trước đó được dung nạp tốt.
 • Quên liều: ≤ 1 tuần: dùng liều thường lệ (2 mg/kg phác đồ hàng tuần, 6 mg/kg phác đồ 3 tuần) càng sớm càng tốt. Không nên chờ đến liều kế tiếp như đã định. 
 • Liều duy trì kế tiếp sẽ theo như lịch truyền trước đây. > 1 tuần: lặp lại liều tải (4 mg/kg phác đồ hàng tuần, 8 mg/kg phác đồ 3 tuần) trong 90 phút, liều duy trì kế tiếp (2 mg/kg phác đồ hàng tuần, 6 mg/kg phác đồ 3 tuần) sẽ tính từ thời điểm đó. Người già: không cần giảm liều.
Phản ứng phụ
 • Suy tim sung huyết (độ II-IV theo phân loại NYHA). Nhiễm trùng & nhiễm ký sinh trùng. Nhiễm độc móng. Tổn thương tế bào gan. Tăng tiết nước mắt, viêm kết mạc. Quá mẫn cảm.
 • Rối loạn hệ máu, chuyển hóa, tâm thần, thần kinh, chức năng tim, mạch máu, hô hấp-lồng ngực & trung thất, tiêu hóa, da & tổ chức dưới da, cơ xương khớp & mô liên kết, toàn thân & tại chỗ tiêm.
Thuốc herceptin 150mg trastuzumab điều trị ung thư vú, dạ dày – thuốc đặc trị 247 (3)
Thuốc Herceptin 150mg giá bao nhiêu?
 • Để biết giá thuốc Herceptin 150mg Trastuzumab bao nhiêu? Vui lòng BÌNH LUẬN bên dưới hoặc Liên hệ Thuocdactri247  0901771516 (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,… toàn quốc.
 • Để biết giá thuốc Herceptin 150mg Trastuzumab bao nhiêu? Vui lòng BÌNH LUẬN bên dưới hoặc Liên hệ Thuocdactri247  0901771516 (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,… toàn quốc.
------------------------------------------------

Thông tin liên hệ: Thuốc đặc trị 247
SĐT: 0901771516 (ZaloFacebookViber)
Website: Thuocdactri247.com
Fanpage: facebook.com/thuocdactri247com

◼️ Xem thêm thông tin thuốc Herceptin 150mg:

1 comments:

 1. Thuốc Herceptin 150mg Trastuzumab điều trị ung thư vú, ung thư dạ dày
  + Tên thương mại: Herceptin
  + Thành phần hoạt chất: Trastuzumab
  + Hàm lượng: 150mg
  + Dạng: Dung dịch tiêm
  + Đóng gói: lọ 150mg/hộp
  + Hãng sản xuất: Roche
  #thuocdactri247 #thuocherceptin #thuoctrastuzumab
  ◼️Xem thêm thuốc điều trị ung thư vú, ung thư dạ dày:
  https://thuocdactri247.com/dieu-tri-ung-thu-vu-giai-doan-dau-voi-thuoc-arimidex/

  Trả lờiXóa